Primjene 3D pisača

 

3D pisači pronašli su primjenu u širokom spektru djelatnosti:

Industrija
 • Brza izrada prototipova
 • Izrada alata
 • Proizvodnja, prilagodba i individualizacija proizvoda
Hobi / kućna upotreba
 • Izrada predmeta za osobnu upotrebu
 • Modelarstvo, robotika
 • Izrada dijelova za 3D pisače
Medicina i stomatologija
 • Izrada modela dijelova tijela temeljem CT /RTG snimke - priprema za operacije, protetske zahvate
 • Izrada prilagođenih implantata
 • Izrada stomatoškog otiska iz CT snimke čeljusti
 • Fiksiranje udova (egzoskelet)
Arhitektura
 • Izrada modela građevina
Dizajn i umjetnost
 • 3D reprodukcije kipova, ekvivalent grafikama
 • Dorada 3D predmeta
 • Ispis matematičkih funkcija
www.MikroELEKTRONIKA.hr